Sterk in Duurzame Energie!
Alltherm Erkend Installateur

ALL-THERM is een gespecialiseerd cv-bedrijf en ontwerpt, levert en monteert kleine en middelgrote cv-installaties, met en zonder warmwater voorzieningen.

ALL-THERM heeft in de afgelopen jaren in scholen kantoren, bedrijfsgebouwen en in honderden woningen een centrale-verwarming of cv-ketel gemonteerd.

ALL-THERM promoot het gebruik van duurzame energie en is daarom actief in de verkoop en montage van zonneboilers en warmtepompen.

ALL-THERM staat, met een efficiënte servicedienst, borg voor de noodzakelijke nazorg aan onderhoud, storingsservice, enz. (365 dagen van het jaar).

ALL-THERM is een specifiek cv-bedrijf met vakbekwaam en ter zake geschoold personeel dat u graag van dienst wil zijn.

Info@alltherm.nl

centrale verwarming duurzame energie loodgieterswerk

Alltherm - Dahliastraat 8 - 2071 NX Santpoort noord Tel: 023 - 5 388 344
 

Ik heb interesse in pv-panelen met Alltherm

Alltherm / PV

Alltherm is een installatiebedrijf die zich in de afgelopen 15 jaar sterk heeft gespecialiseerd in duurzame energie technieken.

Alltherm heeft de afgelopen 20 jaar vele duurzame energie installatie geleverd, waaronder honderden warmtepompen, zonneboiler en pv-systemen.
We zijn het er allemaal over eens dat de opwekking van energie met PV-collectoren (stroom ) een zinnige manier is om het milieu de ontzien en te sparen. PV-systemen hebben echter bij ons niet altijd de hoofdrol gespeeld door de hoge aanschafkosten en lange terugverdientijden.

Alltherm heeft zich in de afgelopen jaren vooral bezig gehouden met andere duurzame energie systemen en slecht in combinatie of op uitdrukkelijk verzoek PV-systemen geplaatst.

De laatste tijd zijn de prijzen van PV-collectoren, door diverse redenen aanzienlijk gezakt, Alltherm ziet daarom grote potentie in de toepassing van PV-systemen met redelijk terugverdientijden en daardoor de investering meervoudige terugverdiend kan worden, zelfs zonder subsidie ondersteuning. Tevens is de mogelijkheid tot teruglevering vereenvoudigd en wettelijk vastgelegd waardoor teruglevering eenvoudig een eerlijk geregeld is.

Alltherm heeft nu echter de beschikking over inkoopkanalen waar kwaliteits PV-panelen zeer scherp ingekocht kunnen worden. ( grotere aantallen )

Alltherm adviseert, levert en installeert, tegen concurrerende prijzen, kwaliteit PV-systemen bij particulier en bedrijf.

Fotovoltäische zonnepanelen

Dit zonlicht systeem bestaat uit één of meerder zonlichtcollectoren en een omvormer. Het zonlicht wordt met kristallen omgezet in elektrische stroom en met een omvormer naar uw huisstroom installatie gevoerd. Deze stroom wordt dan direct gebruikt door de door u gebruikte electrische apparaten en verlichting.

 

Teruglevering aan het net

Indien u meer stroom verbruikt dan er door de collectoren wordt opgewekt zal uw energie bedrijf via de aansluiting in de meterkast het te kort aanvullen. Indien u minder stroom gebruikt dan de collectoren opwekken dan zal dit overschot door de meter van uw leverancier aan het algemene elektriciteitsnet worden geleverd. De door u opgewekte en aan het net geleverde stroom gaat 1 op 1 in mindering van uw, door uw energieleverancier geleverde, gebruikte stroom.

Registratie en administratie is eenvoudig en vergt geen bergen werk en aanvragen/onderhandelingen maar is tegenwoordig simpel en per wet vastgelegd.
Wel is deze regeling aan een maximum onderheven maar daar zal bij een, zelfs grotere installatie, niet snel aan gekomen worden.

Levensduur

Een PV-zonlichtsysteem heeft een lange levensduur. Alhoewel de opbrengst in de loop der jaren terugloopt zal dit vooral met de huidige nieuwe panelen slechts procenten zijn. 20 tot 30 jaar is daarom geen probleem.
Na de terug verdientijd kan daarom nog jaren en jaren gratis stroom worden opgewekt en kunnen de investering veelvoudig terugverdienen.

 Werking en o
pbrengst  

Het zonlichtsysteem werkt op zonnestraling en niet alleen op een onbewolkte warme dag. Wel is het belangrijk dat er gedurende het grootste deel van de dag geen schaduw over de panelen valt. Ook gedeeltelijk schaduw over een (klein) deel van de collector(en) kan de opbrengst sterk negatief beïnvloeden. De opbrengst het systeem is sterk afhankelijk van de opstelling.
Oriëntatie van de collectoren tussen zuid-oost en zuid-west, met een hellingshoek tussen de 30° en 45° geeft een maximale opbrengst.

Collector plaatsing

Bij een schuin pannendak wordt de collector over de pannen geplaatst en blijft de waterdichtheid van het dak gegarandeerd . Bij een platdak opstelling is ballast gewicht nodig tegen het weg waaien van de collector. Gewicht van de ballast is afhankelijk van de hoogte van het dak de plaats van het pand. (openveld, stadsgebied, kuststreek enz).

Aansluiting

De aansluiting van de PV-collectoren aan het elektriciteitsnet gebeurd via een omvormer. Deze omvormer wordt binnenshuis geplaatst . Bij kleine installatie (tot 600pWatt ) kan de aansluiting direct via b.v. een stopcontact op elke plaats in het huis/pand geschieden.

Bij grotere installaties wordt een aparte groep vereist een zal een kabel vanaf de groepenkast ( meestal de meterkast) aangelegd moeten worden.. Een kleine installatie kan door de particulier zelf aangesloten worden terwijl de grotere systemen een installateur nodig hebben.


Welk systeem en hoe groot

De grote van het systeem wordt bepaald door :

* het te investeren budget
* gewenst opgesteld vermogen cq gewenste opbrengst per jaar
* beschikbare opstelruimte van de collectoren (schaduw vrij)

* het electrisch verbruik van het pand. (i.v.m. maximaal terug te leveren )
* het amperage van de hoofdzekeringen ( maximale teruglevering ) 

Subsidies

Op dit moment ( begin 2013 ) is er nog een staats subsidie beschikbaar. Ook zijn er af en toe plaatselijke gemeente of provinciale subsidies. Indien u van plan bent een systeem aan te schaffen en u hoort van een subsidie, vraag deze subsidie dan zo snel mogelijk aan.

De prijzen van pv-panelen zijn de laatste tijd op een hoogte beland waarbij een PV-systeem ook zonder subsidie bereikbaar is voor een groot publiek en is de terugverdien tijd zo teruggelopen dat deze in de loop van de levensduur meerdere malen terug te verdienen is.

 

 
 
 
 

Zit u tijdelijk krap bij kas en vindt huren (huurkoop) te duur? Alltherm biedt u de mogelijkheid gespreid te betalen. Wilt u meer informatie, kan Alltherm u vrijblijvend informeren.Via onze blog houden wij u wekelijks op de hoogte over allerlei nieuwtjes en weetjes uit de energiewereld.

             
| CV Ketel | Duurzame energie | Warmtepomp | Warmtepomp uitleg | Zonne-energie | Handleiding | Home | Installatie | Radiator | Service | Subsidie | Regeling | Blog | Overige | Bronboring foto's | Bronboring werking
Alltherm Centrale Verwarming, duurzame energie, loodgieters, cv-ketels, cv installaties, cv, centrale verwarming, zWijwembad, verwarming, vloerverwarmig, centrale verwarming, zonneenergie, zonnepanelen, zonnecollector, warmtepomp, warmtepompen, duurzame energie